Showing 1–25 of 71 results

Nội thất văn phòng

Bảng màu vải lựa chọn

-7%

Ghế nhân viên

Ghế ACE01

2.800.000  2.600.000 
-8%

Ghế nhân viên

Ghế ACE02

2.500.000  2.290.000 
-7%

Ghế lãnh đạo

Ghế ADAM01

2.900.000  2.700.000 
-9%

Ghế lãnh đạo

Ghế ADAM02

2.300.000  2.090.000 

Ghế nhân viên

Ghế C.FUJI01

1.990.000 

Ghế nhân viên

Ghế C.FUJI03

1.390.000 

Ghế nhân viên

Ghế C.FUJI04

1.490.000 

Ghế lãnh đạo

GHẾ C.MARS 01

2.990.000 
-8%

Ghế lãnh đạo

Ghế DAIKI01

3.200.000  2.950.000 
-7%

Ghế nhân viên

Ghế DAIKI02

2.350.000  2.190.000 

Ghế nhân viên

Ghế DAMON – 01

1.590.000 
-5%

Ghế lãnh đạo

Ghế DELL01

3.000.000  2.850.000 
-12%

Ghế lãnh đạo

Ghế DELL02

2.600.000  2.290.000 

Ghế lãnh đạo

Ghế DEO 01

3.507.000 
-2%

Ghế lãnh đạo

Ghế DEO 02

2.550.000  2.510.000 
-6%

Ghế nhân viên

Ghế FUJI02

1.800.000  1.690.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1001 – 01

1.190.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1001 – 02

1.090.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1001 – 03

1.190.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1003 – 01

1.730.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1003 – 02

1.590.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1003 – 03

1.410.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1003 – 04

1.460.000 

Ghế nhân viên

Ghế M1004 – 01

1.140.000